Adatvédelmi tájékoztató

 Tisztelt Ügyfelünk!

A Társaságunk weboldalának felkeresése, az árajánlatkérés, megrendelés, illetve a nekünk való üzenetküldés során cégünk személyes adatokat kezel Önnel kapcsolatban. Az alábbiakban a személyes adatainak kezelésére és az Önt megillető jogokra vonatkozó legfontosabb tudnivalókról szeretnénk tájékoztatni. Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban további kérdése lenne, forduljon hozzánk bizalommal a matracorszag@gmail.com e-mail címen, vagy a Társaságunk alább olvasható elérhetőségein.

 Mi számít személyes adatnak?

Személyes adat egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármilyen adat. Így például személyes adatnak minősül az Ön neve, lakcíme, születési ideje, a nekünk küldött üzenet tartalma, vagy a megrendelésének adatai.

Nem minősül személyes adatnak a nem természetes személy adata. Vagyis egy cégre, intézményre, közhivatalra, egyesületre vonatkozó adatok (így például a cég neve, elérhetőségei, vagy egy cég által leadott megrendelés adatai) nem tartoznak a személyes adat fogalma alá. Szintén nem tartozik ide az olyan adat, ahol az érintett nem azonosítható, vagyis az anonimizált vagy statisztikai adat.

 Ki kezeli az Ön személyes adatait?

MatracOrszág Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 9141 Ikrény, Ibolya utca 15.

cégjegyzékszáma: 08-09-021162

telefonszám: +36 20 353 9235

adatvédelmi ügyekben felelős: MatracOrszág Kft

e-mail: matracorszag@gmail.com

(a továbbiakban: Társaság)

 Milyen személyes adatait és milyen célból kezeli a Társaság?

Árajánlat elkészítéséhez Társaságunk kezeli az Ön nevét, címét, elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím), valamint az árajánlatkérés tartalmát (vagyis azt, hogy milyen termékre vagy szolgáltatásra kért Ön árajánlatot). Az adatkezelés célja itt az ügyfél azonosítása, valamint az árajánlat megküldése érdekében való kapcsolattartás.

Amennyiben Ön megrendeli valamelyik termékünket vagy szolgáltatásunkat, úgy a megrendelés teljesítése érdekében kezeljük az Ön nevét, címét, elérhetőségeit, valamint a megrendelt termék vagy szolgáltatás nevét, jellemzőit és tartalmát, valamint minden olyan további kérés tartalmát, amelyet Ön a megrendelése kapcsán Társaságunkhoz eljuttat. Ebben az esetben az adatkezelés célja a megrendelés pontos, az Ön igényeit legteljesebb mértékben kielégítő teljesítése, valamint az Önnel való kapcsolattartás annak érdekében, hogy értesíthessük a megrendelt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos tudnivalókról és a megrendelésének állásáról.

A megrendelés teljesítését követően a megrendeléséről Társaságunk a hatályos jogszabályoknak megfelelően számlát állít ki Önnek. A számla kiállításához Társaságunk kezeli az Ön nevét, címét, valamint a megrendelt termék vagy szolgáltatás nevét és árát.

Amennyiben Társaságunk a megrendelt termékre vagy szolgáltatásra jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra kötelezett, úgy a jótállási igények teljesítéséhez (az igény jogosságának megállapításához, valamint az érintett termék vagy szolgáltatás azonosításához) a Társaság kezeli az Ön nevét, címét, a megrendelésének adatait, a jótállási jegy és/vagy a számla adattartalmát, valamint a jótállási igény tartalmát. Társaságunk egyes termékeire meghosszabbított garanciát vállal. A meghosszabbított garancia időtartama alatt beérkező igények teljesítése, valamint az esetleges utánrendelés pontos teljesíthetősége érdekében a Társaság az Ön rendelésének adatait a garancia időtartama alatt tárolja. Amennyiben a garancia időtartama alatt kéri az adatai törlését, úgy ezt a Társaság csak úgy tudja teljesíteni, hogy ennek nyomán az Ügyfél által rendelt termékre vonatkozó kiterjesztett garancia elvész. Amennyiben az Ügyfél a törvényben előírt legrövidebb jótállási időn belül kéri adatainak törlését, ezt a Társaság a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés mértékéig tudja teljesíteni, a jótállás érvényesítéséhez szükséges adatokat pedig nem törli, hanem az adatkezelést korlátozza.

Annak érdekében, hogy a jövőbeli jogvitákat megelőzzük, illetve jogvita esetén bizonyíthassuk a tényeket, a szerződéskötés meghiúsulását, a szerződés teljesítését, illetőleg a szerződés megszűnését követően nem törölt személyes adatait a Társaság a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a szerződés megszűnését követő öt évig, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési szabályai szerint megőrzi. A jelen pont szerinti adatkezelés célja, hogy a Társaság a szerződésből eredő esetleges jogait, követeléseit érvényesíthesse, illetőleg védekezhessen az ilyen jogi igények, követelések előterjesztése esetén.

Társaságunk weboldalán (https://matracorszag.hu/) található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül lehetőség van nekünk üzenetet küldeni. Az üzenet küldése során Társaságunkhoz kerül az üzenetküldő űrlapon megadott minden adat (név, cím, elérhetőségek és az üzenet tartalma), ezeket az adatokat Társaságunk  az üzenet megválaszolása érdekében kezeli.

Társaságunk weboldalának felkeresésekor a weboldal a szolgáltatások továbbfejlesztése és a minél jobb felhasználói élmény nyújtása érdekében az oldalt felkeresőkről adatokat gyűjt, illetve elemzési (analitika) célból rövid kódrészletet, ún. sütit (cookie) helyez el az oldalt felkereső számítógépen. Erről a tényről az oldal első megnyitásakor tájékoztatjuk a felhasználót, aki a tájékoztatás tudomásul vételét megerősítheti és ezzel hozzájárulását adja az adatainak kezeléséhez. A weboldalunk által elhelyezett sütik az Ön számítógépén vannak tárolva, így azokat Ön bármikor törölheti. A sütik törléséhez az alábbi útmutatók adnak segítséget: Mozilla Firefox böngésző esetén (https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito), Chrome böngésző esetén (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&ref_topic=7438325), Microsoft Edge böngésző esetén (https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edge-and-privacy).

Társaságunk weboldala webáruházként működik. A webáruház helyes működéséhez a weboldal rövid kódrészletet, ún. sütit (cookie) helyez el az oldalt felkereső számítógépen. Ennek elhelyezése nélkül a webáruház nem működik helyesen, mivel ez a kódrészlet tárolja a vásárló kosarának tartalmát, a korábban megnézett termékeket, stb. Az adatkezelés célja ebben az esetben a szolgáltatás nyújtása. A webáruház használatával az ügyfél beleegyezik az ilyen típusú sütik elhelyezésébe. Ezek a sütik az Ön számítógépén vannak tárolva, így azokat bármikor törölheti a fenti pontban leírt módon.

A Társaság által üzemeltetett weboldalon (webáruházban) a Társaság adatokat gyűjthet a weboldalt felkereső látogatókról. Így különösen a Társaság adatot gyűjthet a látogatók IP-címéről, böngészője típusáról, számítógépe operációs rendszeréről, az alkalmazás verziójáról, a nyelvi beállításokról, valamint az általuk megtekintett oldalakról. Amennyiben a weboldalt felkereső személy mobil készüléket használ, úgy a Társaság gyűjthet adatokat a mobil készülék azonosítására, a készülék-specifikus beállításokra és jellemzőkre, valamint a látogató tartózkodási helyére vonatkozóan is.

Társaságunk a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos hírekről, az Önt esetleg érdeklő tudnivalókról és érdekességekről, valamint a Társaságunk által nyújtott legújabb kedvezményekről és akciókról hírlevelet küld azoknak, akik a hírlevélre feliratkoztak. A hírlevélküldés során Társaságunk kezeli az Ön nevét és e-mail címét. A hírlevélről bármikor, térítésmentesen leiratkozhat a matracorszag@gmail.com e-mail címre küldött üzenetben. A hírlevélküldéshez kapcsolódó adatkezelés célja a kapcsolattartás és az üzletszerzés.

A Társaság a megrendelés teljesítését követően az átvett áruk és szolgáltatások minőségével kapcsolatban ügyfélelégedettségi kérdőívet küld ki Önnek. Ennek a kitöltése önkéntes, célja a Társaság által nyújtott szolgáltatások továbbfejlesztése. Amennyiben Ön ehhez kifejezetten, előzetesen hozzájárul, úgy az általa adott értékelést a Társaság az internetes oldalán közzéteszi. Ön a hozzájárulásában jelezheti, hogy az értékelést teljes névvel, csak keresztnévvel, vagy név nélkül teheti közzé a Társaság.

A Társaság nyereményjátékot szervez szolgáltatásainak megismertetése céljából. A nyereményjátékban való részvételre online (a Társaság Facebook oldalán) van lehetőség. A Társaság a nyereményjátékban részt vevő személyek adatait a közösségi oldal útján megismerheti, azokat a nyereményjáték szervezéséhez felhasználhatja. Az adatkezelés célja a kapcsolattartás annak érdekében, hogy a nyerteshez a Társaság eljuttathassa a nyereményt. Az adatkezelés a nyereményjáték végéig tart, a nyereményjáték végét követő 5 (öt) munkanapon belül az így kezelt adatok (a nyertes adatainak kivételével) törlésre kerülnek. A nyertes adatait a Társaság a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tárolja, majd a határidő elteltével törli azokat.

 Mi az adatkezelés jogalapja?

 1. Az árajánlat készítéséhez megadott személyes adatok esetében az adatkezelés jogalapja az Önnel kötendő szerződés előkészítése.
 2. A megrendelés teljesítése során megadott személyes adatok esetében az adatkezelés jogalapja az Önnel kötött szerződés (megrendelés) teljesítése.
 3. A számla kiállításához megadott személyes adatok esetében az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
 4. A jótállási igények érvényesítéséhez megadott személyes adatok esetében az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

A fenti a)–d) pontokban foglalt esetekben a kért személyes adatok megadása a szolgáltatás igénybe vételének vagy a szerződéskötésnek a feltétele, ezért Ön azokat az árajánlat kérése a termék/szolgáltatás megrendelése, vásárlás, illetve számlázás során, valamint a jótállási igény érvényesítésekor köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a Társaság a szerződéskötést, illetőleg az Ön igényének vagy más kérésének teljesítését megtagadhatja.

 1. A Társaság weboldalán található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése és elküldése esetén az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. A kapcsolatfelvételi űrlap elküldésével Ön hozzájárul az ott megadott adatoknak a Társaság általi megismeréséhez, tárolásához és az Ön kérdésének megválaszolása vagy árajánlat elkészítése érdekében való felhasználásához.
 2. A Társaság weboldalának felkeresésékor az Ön számítógépére elhelyezett, a felhasználói élmény fokozását szolgáló, illetve analitikai célokra használt sütik (cookie) elhelyezése, tárolása és kiolvasása, valamint a felhasználói adatok gyűjtése az Ön hozzájárulásával történik.
 3. A Társaság weboldala által elhelyezett, és a weboldal helyes működését biztosító sütik (cookie) elhelyezése, tárolása és kiolvasása a weboldal működésének a feltétele, ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az ügyféllel kötendő szerződés előkészítése, illetve teljesítése. Az adatkezelés elmaradása a weboldal helyes működését akadályozná, ezért a weboldalt felkereső Ügyfél az ilyen célú adatkezelést nem tilthatja meg.
 4. A Társaság az ügyfelei számára hírlevelet vagy reklámlevelet csak akkor küld, ha a hírlevélre az ügyfél feliratkozott, vagy a hírlevélküldéshez más módon, kifejezetten hozzájárult. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az Ügyfél hozzájárulása.
 5. Az ügyfélelégedettségi kérdőívben foglalt adatok kezelése, illetve a szöveges értékelés közzététele az Ön hozzájárulásával történik.
 6. Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés esetében az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

 Összefoglalva:

Az adatkezelés célja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés jogalapja

Árajánlat készítése

név

cégnév (ha van)

e-mail cím

telefonszám

az árajánlatkérés vagy érdeklődés tartalma (az Ügyfél által szabadon kitölthető ’Komment’ szövegmező)

Szerződés előkészítése

Megrendelés teljesítése

az árajánlatkérés során felvett minden adat;

készpénzes fizetés esetén a megrendelő lakóhelye;

átutalással történő fizetés esetén továbbá az ügyfél anyja neve, születési helye és ideje is;

kedvezményes kupon érvényesítése esetén a kupon kódja, és a kuponhoz kapcsolódó adatok: a kupon kiállításának ideje, alapja, kedvezményezettje (így különösen cégek számára nyújtott kedvezmény esetén a cég adatai)

Szerződés teljesítése

Számla kiállítása

név

cégnév (ha van)

Lakóhely / székhely

Jogi kötelezettség teljesítése

Jótállási kötelezettségek

Név, cím, megrendelés tárgya és jellemzői

Jogi kötelezettség teljesítése

Jogvita megelőzése vagy rendezése (bizonyítás)

A megrendelés teljesítéséhez kapcsolódó minden adat

Az adatkezelő jogos érdeke

Kapcsolatfelvétel

név

cégnév (ha van)

e-mail cím

telefonszám

az árajánlatkérés vagy érdeklődés tartalma (az Ügyfél által szabadon kitölthető ’Komment’ szövegmező)

Hozzájárulás

Weboldal működtetése (cookie)

 

Az adatkezelő jogos érdeke

Analitika (cookie)

IP-cím, böngésző típusa, operációs rendszer, az alkalmazás verziója, nyelvi beállítások, korábban megtekintett oldalak, készülékspecifikus jellemzők

Hozzájárulás

Hírlevélküldés

Név, e-mail cím

Hozzájárulás

Ügyfélelégedettség felmérése

név és az Ügyfélelégedettségi kérdőív szöveges értékelése

Hozzájárulás

Nyereményjáték

Név, elérhetőség, a közösségi oldalon megosztott adatok

Hozzájárulás

 Továbbítja-e a Társaság az Ön személyes adatait?

A Társaság a számlán szereplő személyes adatait továbbítja könyvelés céljából a Társaság által megbízott könyvelő cégnek.

A Társaság előzetesen megbizonyosodott arról, hogy az adattovábbítás címzettje, illetve az adatokhoz hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervezet  az Európai Unió területén székhellyel rendelkezik, és megfelelő garanciákat nyújt arra, hogy az általa történő adatkezelés Magyarország és az Európai Unió adatvédelmi jogszabályainak megfelel.

A fentieken kívül a Társaság az Ön személyes adatait kizárólag bíróság vagy más hatóság számára továbbíthatja törvényben foglalt esetekben és módon, megkeresés, jogszabályi vagy határozati kötelezés alapján.

 Adatfeldolgozó igénybe vétele

A Társaság weboldalát és webáruházát a Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-09-909968 szám alatt) üzemelteti, amely az adatvédelmi jogszabályok szerint adatfeldolgozónak minősül. Az adatfeldolgozó kizárólag a Társaság utasításai alapján látja el feladatát, az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban önálló döntéseket nem hozhat. A Társaság előzetesen megbizonyosodott arról, hogy az adatfeldolgozó az Európai Unió területén székhellyel rendelkezik, és megfelelő garanciákat nyújt arra, hogy az általa történő adatkezelés Magyarország és az Európai Unió adatvédelmi jogszabályainak megfelel. Az adatfeldolgozó a Társaság számára megfelelő garanciákat adott arra vonatkozóan, hogy az általa kezelt személyes adatok bizalmas kezelését, sértetlenségét és hozzáférhetőségét biztosító adatbiztonsági intézkedéseket alkalmaz és tart fenn.

 Meddig tárolja a Társaság az Ön személyes adatait?

A Társaság a hatályos számviteli és adózási jogszabályoknak megfelelő ideig köteles tárolni az Ön számlázáshoz vagy megrendeléshez felvett személyes adatait.

A Társaság a kapcsolatfelvételhez, a megrendeléshez, szerződéskötéshez és számlázáshoz használt személyes adatait a szerződéskötés meghiúsulását, a szerződés teljesítését, illetőleg a szerződés megszűnését követően nem törölt személyes adatait a Társaság a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a szerződés megszűnését követő öt évig, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési szabályai szerint megőrzi. A jelen pont szerinti adatkezelés célja, hogy a Társaság a szerződésből eredő esetleges jogait, követeléseit érvényesíthesse, illetőleg védekezhessen az ilyen jogi igények, követelések előterjesztése esetén.

A Társaság az Ön hozzájárulásával kezelt személyes adatokat mindaddig megőrzi, ameddig arra az adatkezelés céljának teljesítéséhez szüksége van, vagy ameddig Ön nem kéri a személyes adatai törlését.

 Milyen jogok illetik meg Önt a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban?

 Tájékoztatás és hozzáférés

Az adatkezelés során Önt megilleti a hozzáférés joga. Ebből fakadóan a Társaságtól tájékoztatást kérhet arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen folyamatban van, akkor az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Ön kérésére a Társaság az általa kezelt adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

 Helyesbítés

Az adatkezelés során Ön bármikor kérheti a Társaságtól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését vagy kiegészítését. Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti. A helyesbítésről a Társaság értesíti Önt, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította.

 Törlés

Ön az adatkezelés folyamán bármikor jogosult indítványozni, hogy az Társaság az Önre vonatkozó személyes adato(ka)t indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. az Ön által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más módon kezelte,
 2. a Társaság a személyes adatot az Ön hozzájárulása alapján kezelte, Ön a hozzájárulását írásban visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 3. Ön a Társaság jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs a Társaság számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
 4. a Társaság a személyes adatot jogellenesen kezelte,
 5. a Társaság által kezelt adatot a Társaságra alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 6. Ön az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre.

Felhívjuk figyelmét, hogy a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban (postai úton vagy e-mailben) köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

Amennyiben a Társaság az Ön törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről Önt megfelelő módon tájékoztatja.

Abban az esetben, amennyiben a Társaság az Ön személyes adatainak törlésére köteles, a Társaság minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Ön személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. A Társaság a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Ön személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését Ön kérelmezte. A Társaság az Ön törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Ön személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Társaságtól aránytalan erőfeszítést.

A Társaság nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,
 2. a magyar vagy európai uniós jogszabály által a Társaságra telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez,
 3. közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához,
 4. a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához,
 5. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés,
 6. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 Korlátozás

Ön bármikor jogosult indítványozni, hogy a Társaság az Önre vonatkozó személyes adato(k) kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg a Társaság ellenőrzi az adat pontosságát),
 2. a Társaság a személyes adatot jogellenesen kezelte, de Ön törlés helyett korlátozást kér,
 3. a Társaság számára az adatkezelés célja megszűnt, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 4. Ön a Társaság jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs a Társaság számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

A Társaság az Ön korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Ön személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Társaságtól aránytalan erőfeszítést.

 Tiltakozás

Ön jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben a Társaság nem kezelheti tovább az Ön személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

 1. az adatkezelést a Társaság részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy
 2. az adatkezelés a Társaság jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

 Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben az adatkezelésre az Ön hozzájárulásával került sor, Önt megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 Adathordozhatóság

Ön bármikor kérheti, hogy az Önre vonatkozó, a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Társaság akadályozná.

 Igényérvényesítés

A személyiségi jogainak megsértése esetén Ön a Társaság ellen bírósághoz fordulhat.

Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét:

elnök: dr. Péterfalvi Attila

levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 Az Ön jogainak érvényesítése vonatkozásában a jelen Szabályzatban nem rendezett kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) az irányadó.

A személyes adatok kezelésére valamint a kamerás megfigyelőrendszer működésére vonatkozó részletes Adatkezelési Szabályzat elérhető a Társaság székhelyén, valamint a Társaság hivatalos weboldalán.

Amennyiben bármilyen kérdése lenne személyes adatainak kezelése kapcsán, illetve amennyiben gyakorolni kívánja az érintett jogait, kérjük, forduljon a Társaság kijelölt adatvédelmi felelőséhez, Nagy Sándor Andrásnéhoz a matracorszag@gmail.com e-mail címen.


Amennyiben más matracot vagy épp boxspring ágyat, tömörfa ágyat illetve hotel ajánlatot keresne,
ebben az esetben kérem látogasson el másik áruházunkba a MatracOrszág Webáruházba és nézze meg egyedi kínálatunkat.
Tovább a webshopra!
Logo